Terminy Egzaminów kat I

Styczeń:

5, 12, 14, 19, 21, 26, 28

Luty:

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25

Marzec:

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25

Kwiecień:

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

Maj:

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

Czerwiec:

1, 3, 8, 10, 15, 22, 24, 29

Lipiec:

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

Sierpień:

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31

Wrzesień:

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Październik:

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

Listopad:

2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30

Grudzień:

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w przypadku nie zebrania się grupy co najmniej 2 osobowej, lub na wyraźną pisemną prośbę uczestników.