Urządzenia chłodzące dla przemysłu

Chłodnie sprężarkowe – Chillery

Przemysłowe chłodnie sprężarkowe typu SCP są urządzeniami przeznaczonymi do chłodzenia wody lub innych cieczy (roztwory glikolu, chłodziwa, oleje, mleko, soki, piwo, alkohol …) w procesach technologicznych. Chillery w jednej zwartej obudowie zawierają układ chłodniczy, obieg wody i elektryczny system sterująco – zasilający pozwalający nastawić żądaną temperaturę w zakresie od -30°C do 50°C.

urządzenie chłodzące

Typoszereg:
SCP
Moc chłodnicza:
od 0,5 kW

Dane techniczne:

dane techniczne mas

Chłodnie wentylatorowe – Dry cooler’y

Przemysłowe chłodnie wentylatorowe typu SDC są urządzeniami przeznaczonymi do chłodzenia wody w procesach technologicznych do temperatur bliskich temperaturze otoczenia. Dry cooler’y charakteryzują się wysoką sprawnoącią przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej (ponad 10 razy mniejszym niż chłodne sprężarkowye).
Cały proces chłodzenia jest w pełni automatyczny i sterowany mikroprocesorowym sterownikiem z wyświetlaczem.

chłodnie wentylatorowe

Typoszereg:
SDC
Moc chłodnicza:
od 1 kW

Dane techniczne:

dane techniczne mas