xmas logo150

Produkty i usługi

Norway
UE

Hybrydowe urządzenia chłodnicze

Dzięki realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, dofinansowanych z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021 możemy zaoferować Państwu innowacyjne hybrydowe urządzenia chłodnicze.

Urządzenia hybrydowe zawierają w pełnej wersji połączenie chłodniczego agregatu adsorpcyjnego z modułem sprężarkowym, rozbudowane o akumulator chłodu i chłodnię wentylatorową. Możliwe jest dostarczenie systemu zintegrowanego z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. System obejmuje część hydrauliczną, wymienniki pośrednie, pompy, zawory, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą, a także dedykowany system sterowania oparty na sterownikach PLC.

Zalety hybrydowych urządzeń chłodniczych

 • Możliwość integracji w jednym urządzeniu chłodni adsorpcyjnej, która zapewnia chłodzenie skraplacza układu sprężarkowego, dzięki czemu możemy znacząco zmniejszyć temperaturę i ciśnienie skraplania, co przekłada się na redukcję zużycia energii elektrycznej, przy zachowaniu możliwości wytwarzania wody lodowej o dowolnie niskiej temperaturze.
 • Możliwość integracji magazynu chłodu, który umożliwia akumulację energii w okresach obniżonego zapotrzebowania na chłód. Akumulator chłodu wykorzystywać zjawiska zmiennofazowe (przemiana wody w lód lub dedykowane materiały zmiennofazowe), a także zostać wykonany jako tradycyjny izolowany zasobnik wodny.
 • Możliwość zagospodarowania ciepła odpadowego na potrzeby produkcji wody lodowej o temperaturach wykraczających poza zakres stosowania chłodni adsorpcyjnych i absorpcyjnych.
 • Inteligentny system sterowania pozwalający na optymalizację pracy urządzenia: minimalizacja zużycia energii elektrycznej, maksymalizacja sprawności konwersji energii elektrycznej w chłód, integracja z systemem zarządzania energią/produkcją w zakładzie.
 • Częściowe lub całkowite zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych urządzenia przez integrację z instalacją OZE (zewnętrzną lub będącą elementem dostarczanego systemu).

Hybrydowe agregaty wody lodowej oferujemy:

 • w formie modułowej – gdzie wymaganą moc chłodniczą uzyskujemy dzięki multiplikacji modułu podstawowego o wydajności ok. 10 kW
 • w formie indywidualnej – gdzie urządzenie projektujemy i wykonujemy w wydajności i parametrach pracy dostosowanych do Państwa potrzeb
 • w wykonaniu morskim – zabezpieczenia i komponenty dostosowane do wymagań rynku morskiego
 • w zestawie z systemem chłodzenia powietrznego lub wodnego
 • w dowolnej konfiguracji modułów dostosowanej do wymagań procesu -> moduł adsorpcyjny moduł sprężarkowy – moduł free cooling – moduł akumulacji chłodu – moduły OZE: instalacja fotowoltaiczna, układ kolektorów słonecznych
 • z możliwością rozbudowy o system odzysku ciepła na cele procesowe lub grzewcze
Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą innowacyjną ofertą hybrydowych agregatów chłodniczych.
Zainteresował Cię nasz produkt?
Zobacz nasze realizacje:
Skip to content