Systemy wytwarzania energii z odpadów

W naszej ofercie posiadamy również unikalny system zamiany odpadów gaz syntetyczny i dalej na energię elektryczną, cieplną bądź chłodniczą.

Jako surowiec mogą być użyte wszelkie rodzaju odpady organiczne i syntetyczne np:

 • odpady komunalne, poprodukcyjne, przemysłowe
 • drewno, papier
 • tworzywa sztuczne, guma
 • biomasa rolnicza, kompost
 • nasiona zepsute lub po fermentacji
 • odchody i odpady zwierzęce (bez mączki kostnej)
 • pozostałości z przetwórni drobiu, pióra
 • łupki orzechów
 • osady z oczyszczalni ścieków
 • skażona ziemia (benzyny, oleje, ropa naftowa …)
 • żywice
 • stare składowiska śmieci

System zamienia około 30 ton na dobę wsadu o wilgotności 15-20 % i kaloryczności 13 GJ/t w 1,5 MW energii elektrycznej i 2 MW energii cieplnej lub 1,5 MW energii chłodniczej.

Jest to w pełni ekologiczny system, emisje są takie same jak przy spalaniu gazu ziemnego czyli wielokrotnie niższe od wymogów Dyrektywy 2000/76/WE i Prawa Ochrony Środowiska w Polsce.

Wykonujemy wszystkie aspekty przedsięwzięcia, poczynając od projektu i produkcji systemu do jego montażu, uruchomienia i konserwacji.

W celu uzyskania większej liczby informacji prosimy o kontakt bezpośredni z naszymi pracownikami, którzy służą fachową wiedzą i wsparciem.