xmas logo150
UE

CBR Innowacyjnych, Przyjaznych Środowisku Urządzeń i Systemów Chłodzenia i Magazynowania Energii M.A.S.

M.A.S. Sp z o.o. informuje, że realizuje projekt nr POIR.02.01.00-00-0172/19 pt.: „CBR Innowacyjnych, Przyjaznych Środowisku Urządzeń i Systemów Chłodzenia i Magazynowania Energii M.A.S. (CBRIPŚUSChME)”.

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Innowacyjnych, Przyjaznych Środowisku Urządzeń i Systemów Chłodzenia i Magazynowania Energii M.A.S. Nowoutworzone CBR definiuje następujące cele:

  1. Badania możliwości zastosowania ekologicznych czynników chłodniczych o minimalnym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.
  2. Budowy urządzeń i systemów chłodniczych o zmniejszonym zapotrzebowaniu na napędową energię elektryczną.
  3. Badania i rozwoju urządzeń i systemów sorpcyjnych zasilanych ciepłem napędowym.
  4. Badania i rozwoju urządzeń i systemów kaskadowych: sprężarkowo – sorpcyjnych.

W zakresie realizacji ww. obszarów badawczych Wnioskodawca wdroży na rynek innowacyjne produkty:

  1. Chłodnia i pompa ciepła sprężarkowa pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym.
  2. Chłodnia sprężarkowa z bezpośrednim free coolingiem.
  3. Chłodnia i pompa ciepła adsorpcyjna zasilana ciepłem napędowym.
  4. Kaskadowa chłodnia i pompa ciepła sprężarkowo – adsorpcyjna o zwiększonej efektywności energetycznej pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym.
  5. Wymienniki ciepła o zwiększonych parametrach termodynamicznych.
  6. Laboratorium badawcze z komorą klimatyczną i instalacjami do urządzeń chłodniczych sorpcyjnych i sprężarkowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 22 339 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 12 286 450,00 zł.

Termin realizacji: 01.06.2020 r. – 30.06.2024 r.

Skip to content