xmas logo150
logotypy NCBiR

Opracowanie innowacyjnej, wielomodułowej chłodni o zwiększonej efektywności energetycznej

M.A.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt. „Opracowanie innowacyjnej, wielomodułowej chłodni o zwiększonej efektywności energetycznej”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wielomodułowego agregatu wody lodowej o zwiększonej efektywności energetycznej, wykorzystującego różne technologie chłodnicze. Urządzenie będzie oparte na ekologicznych czynnikach chłodniczych, a także będzie zintegrowane z magazynem chłodu, kolektorem słonecznym i panelami fotowoltaicznymi. Hybrydowy system pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do środowiska, jak również wygeneruje znaczące oszczędności u klienta.

Planowane efekty:

  • Opracowanie hybrydowego układu chłodniczego
  • Wykorzystanie ekologicznego czynnika niskowrzącego w prototypie
  • Zmniejszenie mocy sprężarek działającego układu wytwarzającego wodę lodową o temperaturze 2°C
  • Zmniejszenie mocy elektrycznej działającego w warunkach rzeczywistych agregatu wody lodowej wytwarzającego wodę lodową o temperaturze 2°C
  • Ograniczenie emisji CO2 na potrzeby wyprodukowania określonej ilości chłodu
  • Kompaktowa budowa urządzenia

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023

Wartość projektu: 11 022 120.00 zł

Kwota dofinansowania: 8 371 175.50 zł

Skip to content