xmas logo150
UE

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych i ekologicznych hybrydowych urządzeń chłodniczych

M.A.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych i ekologicznych hybrydowych urządzeń chłodniczych”.

Projekt dotyczy wdrożenia przez spółkę M.A.S. innowacyjnych hybrydowych agregatów wody lodowej. Wnioskodawca, dzięki zgromadzonemu doświadczeniu w produkcji efektywnych urządzeń chłodniczych oraz przeprowadzonym pracom badawczo – rozwojowym, opracował nowy produkt, który pozwala na wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu, równocześnie zapewniając klientowi szeroki zakres wariantów pracy w zależności od temperatury powietrza atmosferycznego, pozwalając na znaczne zwiększenie efektywności energetycznej względem dostępnych na rynku urządzeń podmiotów konkurencyjnych. W ramach projektu Wnioskodawca powiększy swoją powierzchnię produkcyjną oraz wyposaży ją w niezbędną infrastrukturę do wdrożenia nowych, opracowanych w wyniku zrealizowanych działań badawczo – rozwojowych produktów – hybrydowych urządzeń chłodniczych.

Termin realizacji: 01.11.2021 – 30.06.2024

Wartość projektu: 7 393 700.00 zł

Kwota dofinansowania: 3 971 415.00 zł

Skip to content