xmas logo150

Produkty i usługi

Magazyny ciepła i chłodu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo magazyny ciepła i chłodu, które opracowaliśmy w trakcie naszych projektów badawczo-rozwojowych. Dla określonych wymagań możemy zaprojektować i wykonać magazyn chłodu lub ciepła, oparty na cieczach lud dedykowanych materiałach zmiennofazowych, cechujących się zwiększoną gęstością magazynowania energii w procesie krzepnięcia/topnienia. Magazyny pozwolą na zwiększenie wykorzystania posiadanych przez Państwa Odnawialnych Źródeł Energii, gdyż możliwe jest wytworzenie chłodu lub ciepła w momentach, gdy nie ma na nie zapotrzebowania i wykorzystanie go gdy źródła odnawialne nie pracują (np. w nocy lub w pochmurny dzień).
Zapraszamy do kontaktu, a nasi inżynierowie zapoznają Państwa z tymi rozwiązaniami i pomogą wybrać optymalne rozwiązania.
Zainteresował Cię nasz produkt?
Zobacz nasze realizacje:

Projektujemy i produkujemy magazyny ciepła i chłodu dla klientów z wielu branż.

Czym są magazyny ciepła i chłodu?


Magazyny ciepła i chłodu to technologie i systemy służące do przechowywania energii termicznej, zarówno w postaci ciepła, jak i chłodu. Mają one na celu optymalizację wykorzystania energii, stabilizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej.
W odniesieniu do wszystkich sposobów magazynowania ciepła i chłodu wyróżnić można kilka kluczowych parametrów, których wartości są istotne dla użyteczności danej metody lub substancji magazynującej energię:


• gęstość energii,
• odwracalność cyklu ładowania i rozładowania,
• ilość cykli ładowania i rozładowania, po których system lub materiał zaczyna tracić swoje właściwości i możliwości magazynowania energii,
• pojemność,
• sprawność metody,
• temperatura pracy,
• szybkość działania,
• koszt wykonania instalacji/koszt materiału,
• stabilność mechaniczna i chemiczna,
• wpływ metody na środowisko.


Z praktycznego punktu widzenia, najważniejszym parametrem jest gęstość magazynowanej energii. Wyższe jej wartości pozwalają na mniejsze zużycie materiału oraz mniejszą objętość całego układu. Istotną rolę odgrywa także rachunek ekonomiczny, który warunkuje dobór odpowiedniej metody. Istnieje kilka typów magazynów ciepła i chłodu:

Magazynowanie ciepła

Magazyny sezonowe – energia cieplna akumulowana jest w okresie letnim i oddawana w zimie.

Magazyny krótkoterminowe – przechowują ciepło na krótsze okresy, od kilku godzin do kilku dni. Mogą to być zasobniki wodne lub wykorzystujące materiały zmiennofazowe (PCM – Phase Change Materials).

Magazynowanie chłodu

Magazyny sezonowe – przechowują chłód z zimy do lata. Przykłady obejmują naturalne zbiorniki wodne lub lodowiska.

Magazyny krótkoterminowe – przechowują chłód na krótsze okresy, od kilku godzin do kilku dni. Mogą to być zbiorniki z wodą lub bazujące na zjawiskach zmiennofazowych, w szczególności wykorzystujące zmianę wody w lód

Zastosowania magazynów ciepła i chłodu

Systemy grzewcze i chłodnicze

Budynki mieszkalne i komercyjne – magazyny ciepła mogą być używane do przechowywania nadwyżek energii cieplnej z systemów ogrzewania słonecznego, co pozwala na jego wykorzystanie w okresach większego zapotrzebowania. Magazyny chłodu mogą przechowywać chłód z nocnego chłodzenia, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię w ciągu dnia. Systemy magazynowania ciepła pozwalają także na poprawę stabilności pracy systemu grzewczego i zwiększają dostępność ciepła na żądanie (zasobniki C.W.U.)

Przemysł – w przemyśle magazyny ciepła i chłodu mogą optymalizować procesy produkcyjne, redukując koszty energii i zwiększając efektywność. Pozwalają na redukcję tzw. pików zwiększonego zapotrzebowania na chłód lub ciepło, wyrównując profil pracy systemu zaopatrzenia w chłód i ciepło. Systemy magazynowania ciepła i chłodu pozwalają ponadto na znaczące zwiększenie stopnia wykorzystania własnych instalacji OZE, pozwalając na magazynowanie nadwyżek generowanej energii w chłodzie lub cieple i wykorzystanie jej w momentach braku podaży energii słonecznej lub wiatrowej.

Odnawialne źródła energii


Elektrownie słoneczne i wiatrowe – magazyny ciepła lub chłodu mogą przechowywać nadmiar energii produkowanej przez elektrownie słoneczne w formie ciepła lub chłodu, co pozwala na jej wykorzystanie w nocy lub w pochmurne dni. Podobnie magazyny mogą przechowywać energięwytwarzaną przez systemy wiatrowe, skonwertowaną do postaci ciepła lub chłodu.


Sieci ciepłownicze


Magazyny centralne – mogą być używane w sieciach ciepłowniczych do przechowywania nadmiaru ciepła z centralnych elektrociepłowni, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie dystrybucją ciepła w miastach.


Zarządzanie szczytowymi obciążeniami energetycznymi


Zarządzanie szczytowymi obciążeniami – magazyny ciepła i chłodu mogą być używane do przechowywania energii w okresach niskiego zapotrzebowania i jej uwalniania w okresach szczytowego obciążenia, co pozwala na zmniejszenie kosztów energii oraz odciążenie sieci energetycznych.


Możliwość magazynowania ciepła i chłodu odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym zarządzaniu energią, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki.

Skip to content