Urządzenia dla rynku stoczniowego (morskiego)

Zespoły skraplające dla klimatyzacji

Zespoły skraplające typu UCA / UCA-P są urządzeniami sprężarkowymi przeznaczonymi do współpracy z urządzeniami nawiewnymi (centralami klimatyzacyjnymi) o wbudowanych chłodnicach powietrza z bezpośrednim rozprężeniem czynnika chłodniczego.

urządzenie chłodzące

Typoszereg: UCA 050-250
Moc chłodnicza: 50-250 kW

Dane techniczne:

dane techniczne mas

Typoszereg: UCA-P 100-580
Moc chłodnicza: 100-580 kW

Dane techniczne:

dane techniczne mas

Zespoły skraplające chłodni prowiantowych

Zespoły skraplające typu UCP są urządzeniami sprężarkowymi przeznaczonymi do współpracy z chłodniami prowiantowymi z bezpośrednim rozprężeniem czynnika chłodniczego.

mas ucp

Typoszereg:
UCP
Moc chłodnicza:
1-12 kW

Dane techniczne:

dane techniczne mas

Monoblokowe urządzenia dla klimatyzacji

Monoblokowe urządzenia dla klimatyzacji typu USC są urządzeniami sprężarkowymi z wbudowaną centralą klimatyzacyjną z bezpośrednim rozprężeniem czynnika chłodniczego.

mas usc

Typoszereg:
USC
Moc chłodnicza:
25-140 kW

Dane techniczne:

dane techniczne mas