M.A.S. Sp. z o.o.

ul. Składowa 34
27-200 Starachowice
Polska

Tel.: +48 41 273 37 17
Fax.: +48 41 273 01 22

email: info@mas-sp.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS

REGON: 290522392
KRS: 0000191602
NIP: 6640007132
Kapitał zakładowy 682.550,-zł

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Firma

Temat

Treść wiadomości