xmas logo150

Produkty i usługi

Free-cooling

Dla naszych chillerów sprężarkowych oferujemy możliwość wykorzystania potencjału chłodniczego powietrza zewnętrznego, tj. funkcji free-cooling, gdzie medium jest chłodzone bez wykorzystania sprężarki w okresach o niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego. Poprzez odpowiednią konstrukcję urządzenia i dodatkowe wymienniki, zarówno funkcjonalność chillera sprężarkowego, jak i free-cooling jest realizowane przez jedno urządzenie, w ramach jednej obudowy, nie różniącej się gabarytami od typowej chłodni sprężarkowej.
Zapraszamy do kontaktu, a nasi Doradcy określą, na jakie oszczędności możecie Państwo liczyć poprzez wykorzystanie free-collingu w swoich procesach i systemach chłodzenia.
Zainteresował Cię nasz produkt?
Zobacz nasze realizacje:

Projektujemy i produkujemy free-cooling dla klientów z wielu branż.

Korzyści z wykorzystania free-cooling

Oszczędność energii – redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez unikanie pracy sprężarki w okresach o niskiej temperaturze zewnętrznej jest jednym z kluczowych atutów, jaki wyróżnia układ free cooling. W tradycyjnych systemach chłodniczych sprężarka jest głównym konsumentem energii. Jednakże, w okresach, gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest wystarczająco niska, system free cooling pozwala na wykorzystanie naturalnego chłodu powietrza zewnętrznego do schładzania medium, eliminując potrzebę uruchamiania sprężarki. Dzięki temu system przełącza się na tryb free cooling, co znacząco obniża zużycie energii elektrycznej.


Ekologiczność – mniejsze zużycie energii dzięki systemom free-cooling ma bezpośredni wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, co jest kluczowym elementem działań proekologicznych w przedsiębiorstwach. Tradycyjne systemy chłodnicze, które opierają się wyłącznie na pracy sprężarki, zużywają znaczne ilości energii elektrycznej, co przyczynia się do wysokiej emisji CO2.


Redukcja kosztów operacyjnych – mniejsze zużycie energii w systemach free-cooling prowadzi do znaczącej redukcji kosztów eksploatacyjnych. Tradycyjne systemy chłodnicze, które polegają na pracy sprężarki, generują wysokie koszty związane z energią elektryczną. Dzięki zastosowaniu układu free-cooling urządzenie wykorzystuje różnicę temperatur powietrza zewnętrznego do chłodzenia medium, co minimalizuje konieczność uruchamiania sprężarki.


Dłuższa żywotność sprzętu – mniejsza eksploatacja sprężarki dzięki systemom free-cooling może znacząco wydłużyć jej żywotność oraz zmniejszyć częstotliwość konserwacji. W tradycyjnych systemach chłodniczych sprężarka jest najbardziej obciążonym komponentem, co wiąże się z jej intensywnym użytkowaniem i szybszym zużyciem.


Efektywność w chłodniejszych klimatach – system free-cooling jest szczególnie efektywny w regionach o chłodnym klimacie, gdzie przez większą część roku można korzystać z niskich temperatur zewnętrznych. W takich warunkach system free-cooling może pracować przez dłuższe okresy, maksymalizując oszczędności energetyczne i obniżając koszty operacyjne.


Zarówno częściowy free cooling, jak i pełny free cooling może zapewnić naszym klientom wydajne i oszczędne rozwiązania chłodnicze, które spełniają ich potrzeby zarówno w ciepłych, jak i chłodnych warunkach atmosferycznych. Opracowane przez nas rozwiązania konstrukcyjne pozwalają zintegrować system free-cooling z agregatem wody lodowej w sposób niemal niewidoczny, zapewniając znaczącą poprawę średniorocznej efektywności energetycznej systemu chłodniczego. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i korzyściach, jakie mogą przynieść Państwa przedsiębiorstwu.

Skip to content