granty norweskie

Wdrożenie przyjaznych środowisku hybrydowych urządzeń chłodniczych

M.A.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż realizuje projekt nr. NORW.19.01.01-26-0007/20 dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021, pt. „Zwiększenie konkurencyjności M.A.S. poprzez wdrożenie przyjaznych środowisku hybrydowych urządzeń chłodniczych”.

Projekt dotyczy wdrożenia przez spółkę M.A.S. innowacyjnych hybrydowych agregatów wody lodowej. Spółka, dzięki zgromadzonemu doświadczeniu w produkcji efektywnych urządzeń chłodniczych oraz przeprowadzonym pracom badawczo – rozwojowym, opracowała koncepcję nowego produktu, który pozwala na wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu, równocześnie zapewniając klientowi szeroki zakres wariantów pracy w zależności od temperatury powietrza atmosferycznego, pozwalając na znaczne zwiększenie efektywności energetycznej względem dostępnych na rynku urządzeń podmiotów konkurencyjnych. W ramach projektu Spółka wybuduje dodatkową powierzchnię produkcyjną oraz ją wyposaży w niezbędną infrastrukturę do wdrożenia nowych urządzeń chłodniczych. Ponadto projekt przewiduje z Partnerem w zakresie pozyskania wiedzy niezbędnej do zwiększenia grupy docelowej przez dostosowanie urządzeń do wymagań rynku morskiego.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Ocean Consulting AS.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 r. do 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 9 333 768.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 652 800.00 PLN

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 4 112 640.00 PLN