xmas logo150
logotypy parp

Zwiększenie konkurencyjności M.A.S. poprzez wdrożenie przyjaznych środowisku hybrydowych urządzeń chłodniczych

M.A.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż realizuje projekt nr. NORW.19.01.01-26-0007/20 dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021, pt. „Zwiększenie konkurencyjności M.A.S. poprzez wdrożenie przyjaznych środowisku hybrydowych urządzeń chłodniczych”, w ramach którego korzysta z dofinansowania o wartości 4,1 mln zł otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest wdrożenie przez spółkę M.A.S. innowacyjnych hybrydowych agregatów wody lodowej. Spółka, dzięki zgromadzonemu doświadczeniu w produkcji efektywnych urządzeń chłodniczych oraz przeprowadzonym pracom badawczo – rozwojowym, opracowała koncepcję nowego produktu, który pozwala na wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu, równocześnie zapewniając klientowi szeroki zakres wariantów pracy w zależności od temperatury powietrza atmosferycznego, pozwalając na znaczne zwiększenie efektywności energetycznej względem dostępnych na rynku urządzeń podmiotów konkurencyjnych. W ramach projektu Spółka wybuduje dodatkową powierzchnię produkcyjną oraz ją wyposaży w niezbędną infrastrukturę do wdrożenia nowych urządzeń chłodniczych. Ponadto projekt przewiduje z Partnerem w zakresie pozyskania wiedzy niezbędnej do zwiększenia grupy docelowej przez dostosowanie urządzeń do wymagań rynku morskiego.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Ocean Consulting AS.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 r. do 30.06.2024 r.

Całkowita wartość projektu: 9 333 768.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 652 800.00 PLN

Dofinansowanie projektu wynosi: 4 112 640.00 PLN, w tym 616 896.00 PLN z budżetu państwa.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

https://www.eog.gov.pl/

Skip to content